Kontakt i reklamacje

W Grupie Alektum staramy się nieustannie podnosić jakość naszych usług i zapewnić wszystkim osobom, które się do nas zwracają profesjonalny, szybki i sprawny kontakt. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, reklamacje dotyczące Twojej sprawy lub naszych działań, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Porozmawiajmy

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące Twojej sprawy, obsługiwanej obecnie przez Alektum, zachęcamy aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc na naszą infolinię pod numer telefonu: (+48) 718 811 012.

Możliwe jest również zamówienie rozmowy telefonicznej z naszą infolinią. Aby tego dokonać należy wypełnić właściwy formularz z prośbą o oddzownienie, który znajdziesz w zakładce Obsługa klienta.

W celu przyspieszenia obsługi, przed połączeniem przygotuj numer akt Twojej sprawy, który możesz znaleźć w treści pisma lub maila kierowanego do Ciebie z Alektum. Rozmowy z naszą infolinią mogą być rejestrowane. Pamiętaj też, że przed przystąpieniem do właściwej rozmowy, przez wzgląd na bezpieczeństwo danych, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

Ponadto, w zakładce Obsługa klienta,udostępniliśmy również możliwość zamówienia kontaktu e-mailowego poprzez właściwy formularz kontaktowy.

Reklamacja?

Jeżeli masz zastrzeżenia co do naszych działań, jakości obsługi lub Twojej spraw możesz zgłosić reklamację kontaktując się z nami poprzez:

 • pocztę tradycyjną kierowaną na adres: Alektum Sp. z o.o.,
  Bema 2, 50-264 Wrocław,
 • pocztę elektroniczną kierowaną na adres:info@alektumgroup.pl 
 • panel kontaktowy dostępny po zalogowaniu do Moje strony.

Ważne jest, aby w  wiadomości uwzględnić wszelkie informacje niezbędne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji oraz zawrzeć dane umożliwiające poprawną identyfikację zgłaszającego oraz samej sprawy.

W miarę możliwości, składając reklamację podawaj następujące informacje:

 • Twoje dane osobowe i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny,
 • dane dotyczące Twojej sprawy: numer akt sprawy, numer umowy, data zawarcia umowy, podmiot, z którym umowa została zawarta,
 • opis okoliczności i faktów, stanowiących podstawę zgłoszenia,
 • sprecyzowane zarzuty,
 • dokumenty stanowiące poparcie dla podniesionej argumentacji,
 • pożądany sposób rozwiązania sprawy,

wskazanie preferowanego kanału przekazania naszej odpowiedzi na reklamację (listownie lub pocztą elektroniczną).

Co dalej?

Reklamacja jest możliwie szybko oraz wnikliwie analizowana i obsługiwana zgodnie z naszą procedurą dotyczącą rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzi udzielamy w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, z uwzględnieniem życzenia osoby dokonującej zgłoszenia co do formy odpowiedzi tj.: listownie lub pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany adres e-mail). Jeżeli w zgłoszeniu nie została określona preferowana forma kontaktu, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie w jakiej reklamacja została przyjęta.

Dane osobowe

Wnosząc reklamację, zgadzasz się na przetwarzanie przez Alektum Sp. z o.o. danych osobowych przedstawionych w wiadomości. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo, aby po złożeniu pisemnego wniosku żądać zaktualizowania, sprostowania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zasad Dobrych Praktyk ZPF

Alektum Sp. z o.o. od 14 stycznia 2014 r. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i niezmiennie stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, stanowiących nieformalny zbiór wytycznych postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

Jeżeli jednak uznasz, iż nasze działania są niezgodne z postanowieniami Zasad Dobrych Praktyk, możesz wnieść skargę bezpośrednio do Komisji Etyki ZPF. W celu zgłoszenia skargi należy przesłać wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.