Polityka prywatności - biuletyn i wytryna internetowa

Przeczytaj niniejszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej i subskrybując nasz biuletyn.

Grupa Alektum (administrator danych) jest odpowiedzialna za wszystkie dane osobowe. Informacje na temat firmy, numer telefonu i formularze kontaktowe można znaleźć na dole strony.

Jakie informacje gromadzimy?

„Dane osobowe” to informacje, które można wykorzystać samodzielnie lub z innymi informacjami do identyfikacji, kontaktu lub zlokalizowania danej osobowy lub do zidentyfikowania danej osoby w kontekście.

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej możesz zostać poproszony(-a) o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy, sygnatury akt lub innych danych potrzebnych do usprawnienia funkcjonowania.

Należy pamiętać, że przesyłane nam informacje będą rejestrowane. W związku z tym prosimy, aby nie przesyłać jakichkolwiek danych osobowych należących do szczególnych kategorii ani „danych wrażliwych” zdefiniowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Są to np. informacje o stanie zdrowia, rasie lub pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych itd.

Nasze produkty i usługi nie są skierowane do dzieci.

Jak gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

 • Gdy przekazujesz dane do kontaktu, zwracając się o informacje na temat naszych produktów lub usług za pośrednictwem internetowych formularzy zapytań w niniejszej witrynie internetowej, ale również telefonicznie i podczas bezpośrednich spotkań.
 • Gdy subskrybujesz nasze biuletyny.
 • Gdy pobierasz dokumenty z naszej witryny.
 • Gdy rejestrujesz się do udziału w jednym z naszych wydarzeń lub seminariów (z uwzględnieniem webinarów).
 • Za pośrednictwem dostępnych publicznie źródeł (np. portal LinkedIn lub firmowe witryny internetowe).

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Informacje zgromadzone podczas subskrybowania biuletynu, udzielania odpowiedzi w ankiecie lub na komunikaty marketingowe, przeglądania witryny internetowej lub korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • Śledzenie korzystania z naszych witryn internetowych i biuletynów w celu np. personalizacji obsługi, dostarczenia najbardziej interesujących Cię typów treści i ofert produktów oraz zrozumienie, które treści biuletynów cieszą się największą popularnością wśród odbiorców (patrz poniższa Polityka dotycząca plików cookie). Przetwarzamy informacje na podstawie naszego uzasadnionego interesu, uwzględniając również interesy odwiedzających, klientów, dostawców i kontaktów biznesowych.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia na usługi i/lub administrowanie usługami, z uwzględnieniem udzielania odpowiedzi na żądania. Przeprowadzanie konkursów, promocji, ankiet lub zarządzanie innymi funkcjami dostępnymi w witrynie internetowej; czynności następcze po wymianie korespondencji (zapytania telefoniczne lub pocztą elektroniczną). Przetwarzamy informacje na podstawie porozumień, umów i naszego uzasadnionego interesu, uwzględniając również interesy nadawców, klientów, dostawców i kontaktów biznesowych.
 • Prośby o wystawienie oceny i zrecenzowanie naszych usług lub produktów. Przetwarzamy informacje na podstawie naszego uzasadnionego interesu, uwzględniając również interesy klientów, dostawców i kontaktów biznesowych.
 • Przesyłanie biuletynów i zaproszeń. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli jesteś naszym klientom lub pracujesz dla naszego klienta, przetwarzamy informacje na podstawie naszego uzasadnionego interesu, uwzględniając również interesy klientów, dostawców i kontaktów biznesowych

Informacje na temat biuletynów

Jeżeli subskrybujesz nasze biuletyny, w dowolnej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze rezygnacji zawarte w każdej przesyłanej wiadomości. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, przesyłając żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Formularz można znaleźć na dole strony.

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Uwaga! Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa i prywatności. Wiadomość e-mail można porównać do kartki pocztowej. W związku z tym prosimy, aby nie umieszczać informacji wrażliwych ani treści, które nie powinny być dostępne dla osób nieupoważnionych.

Jak przechowujemy i chronimy informacje oraz kto ma do nich dostęp

Informacje osobowe przechowywane są w zabezpieczonych sieciach. Dostęp do nich ma ograniczona liczba osób dysponujących szczególnymi prawami dostępu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto wszystkie przesyłane informacje wrażliwe oraz dane kart kredytowych są szyfrowane za pomocą technologii SSL (ang. Secure Socket Layer).

Aby zadbać o bezpieczeństwo informacji osobowych, stosujemy rozmaite środki zabezpieczające podczas wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych przez użytkowników.

Ujawnianie informacji podmiotom trzecim

Nie sprzedajemy, nie dokonujemy wymiany ani nie przekazujemy danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Nie dotyczy to partnerów hostingowych i innych podmiotów pomagających nam w obsłudze witryny internetowej, prowadzeniu działalności biznesowej lub obsłudze użytkowników, o ile podmioty te zgodzą się zachować poufność informacji. Ponadto możemy ujawniać informacje, gdy jest to wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami, egzekwowania polityk naszych witryn internetowych lub do ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, a także praw, własności i bezpieczeństwa innych osób.

Możemy jednak przekazywać innym podmiotom informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają ich identyfikacji do celów marketingowych, reklamowych lub innych.

W naszej witrynie internetowej nie zamieszczamy ani nie oferujemy produktów lub usług podmiotów trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres potrzebny do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych różni się w zależności od celu. Regularnie aktualizujemy listy subskrybentów biuletynów, usuwając z nich nieaktywne adresy.

Masz kontrolę nad swoimi informacjami osobowymi – oto Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przysługuje Ci szereg praw.

 • Dostęp: masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na swój temat oraz do informacji nt. celów, do których są przez nas wykorzystywane. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie swojej tożsamości. Po otrzymaniu żądania postaramy się niezwłocznie udzielić odpowiedzi. Maksymalnie może zająć to jeden miesiąc kalendarzowy.
 • Sprostowanie: masz prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich niepoprawnych lub wymagających aktualizacji danych osobowych.
 • Usunięcie: masz prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich informacji osobowych na swój temat. Wszystkie żądania usunięcia danych będą rozpatrywane indywidualnie. Postaramy się niezwłocznie udzielić odpowiedzi. Maksymalnie może zająć to jeden miesiąc kalendarzowy. Jeżeli jesteś autorem jakichkolwiek treści na temat Grupy Alektum i chcesz, aby zostały one usunięte, poinformuj nas o tym.                                                                                                                                                                             Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, użyj formularza kontaktowego. Znajdziesz go na dole strony.

Łącza zewnętrzne

Pamiętaj, że jeżeli skorzystasz z łącza przenoszącego z naszej witryny do innej witryny internetowej lub zażądasz usługi od podmiotu trzeciego, Polityka prywatności nie będzie mieć zastosowania po opuszczeniu niniejszej witryny. Przeglądanie i użytkowanie jakiejkolwiek innej witryny internetowej podlega zasadom i politykom tej witryny.

Informowanie o aktualizacjach

O wszelkich zmianach w Polityce prywatności będziemy informować na niniejszej stronie i za pośrednictwem powiadomień w witrynie internetowej.

Czy jesteś niezadowolony(-a) ze sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych?

Poinformuj nas o tym! Skorzystaj z formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony, lub napisz do nas maila na adres info@alektumgroup.pl

Możesz także skontaktować się z organem nadzorczym (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Polityka dotycząca plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki zawierające dane, które umieszczane są na komputerze przez odwiedzaną witrynę internetową. Pliki cookie zawierają i przekazują informacje pochodzące z przeglądarki/komputera do serwera odwiedzanej witryny internetowej. Pliki cookie mają również sygnatury czasowe określające czas ich wygaśnięcia (więcej informacji na temat sygnatury czasowej i wygaśnięciu ważności można znaleźć w sekcji Pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie).

Kategorie plików cookie

Pliki cookie można podzielić na cztery kategorie. Grupa Alektum wykorzystuje wszystkie te typy plików cookie w swojej witrynie internetowej.

 • Kategoria plików cookie: Niezbędne pliki cookie Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny internetowej, zapewniając działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja. Bez tych plików cookie poprawne działanie witryny internetowej jest niemożliwe.
 • Kategoria plików cookie: Pliki cookie preferencji Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie internetowej zapamiętywanie informacji zmieniających jej wygląd i działanie, np. preferowany kraj/język.
 • Kategoria plików cookie: Statystyczne pliki cookie Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryny internetowej zrozumieć sposób interakcji odwiedzających z witryną poprzez gromadzenie informacji i tworzenie anonimowych raportów.
 • Kategoria plików cookie: Marketingowe pliki cookie Marketingowe pliki cookie są używane do śledzenia odwiedzających witryny internetowe. Ma to na celu wyświetlanie reklam, które będą odpowiednie i interesujące dla danego użytkownika, co podnosi ich wartość dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

Pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie

 • Pliki cookie sesji zapisywane są wyłącznie w pamięci tymczasowej podczas przeglądania witryny. Zazwyczaj przeglądarka internetowa usuwa pliki cookie sesji po jej zamknięciu. W przeciwieństwie do innych plików cookie, pliki cookie sesji nie mają przypisanej daty wygaśnięcia. Na tej podstawie przeglądarka wie, że należy traktować je jako pliki sesji.
 • Trwałe pliki cookie nie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki internetowej, jak ma to miejsce w przypadku plików cookie sesji. Wygasają one w konkretnym dniu lub po upływie określonego czasu. Oznacza to, że przez cały okres przechowywania gromadzone informacje będą przekazywane do serwera przy każdej wizycie w witrynie, do której należy, lub przy każdym wyświetlaniu zasobów należących do witryny za pośrednictwem innych witryn (np. reklama).                                                                                                                                                                         Trwałe pliki cookie służą do rejestrowania nawyków osób przeglądających witrynę na przestrzeni dłuższego czasu oraz sprawiają, że użytkownicy pozostają zalogowani na swoich kontach, co pozwala uniknąć konieczności ponownego wprowadzania danych logowania przy każdej wizycie.

 

Zarządzanie plikami cookie

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, możesz wyłączyć je w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Możesz również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby wyświetlała ostrzeżenie za każdym razem, gdy witryna usiłuje zapisać plik cookie na komputerze. Przeglądarka internetowa pozwala zarządzać uprzednio zapisanymi plikami cookie.

Strony pomocy przeglądarki internetowej zawierają więcej informacji na temat przeglądania plików cookie zapisanych w przeglądarce, usuwania ich oraz ustawień akceptowania plików cookie.

Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18