W „Wiadomościach od CEO” Mats Augurell szerzej opisuje drogę, którą przebyliśmy, jako firma od 2015 roku do chwili obecnej, łącząc 28 małych firm w jedną Grupę Alektum i o naszych planach na przyszłość. Mówimy także o naszej historii, naszej filozofii biznesu i naszych różnych usługach, doradztwie prawnym, informacjach, rozwiązaniach finansowych, windykacji należności, postępowaniu sądowym i wykupie wierzytelności, a także o tym, w jaki sposób te poszczególne rozwiązania tworzą ogólną ofertę dla naszych klientów.