Alektum Sp. z o.o. – Członek ZPF

Związek powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Od 2014 roku Alektum sp. z o.o. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców), instytucji wyznaczającej standardy postępowania w relacjach z klientami oraz nadzorującej ich przestrzegania.

Jednym z nich są „Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych” opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych – zaakceptowane i podpisane przez Alektum sp. z o.o., szczegółowo opisujące zasady etyczne, które powinny przestrzegać zrzeszone w ZPF firmy. Poniżej znajdziecie Państwo pełną treść Zasad Dobrych Praktyk:

https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Szanowny Kliencie jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia „Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych” przez przedstawiciela firmy Alektum sp. z o.o.,  masz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF:

https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

  • listownie – wysyłając go na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • faxem – na numer: (58) 302 92 64
  • oraz mailowo – na adres: info@zpf.pl

Certyfikat