Polityka prywatności

Dla Grupy Alektum Twoja prywatność jest bardzo ważna. Dlatego, w niniejszej Polityce prywatności opisujemy zasady  przetwarzania danych osób korzystających z naszej witryny (Użytkowników), które są gromadzone bezpośrednio lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Aby informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, były bardziej transparentne i przejrzyste, podzieliliśmy naszą Politykę prywatności na kilka części. Każda część opisuje szczegółowo, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Ponadto znajdziesz tutaj  informacje o swoich prawach oraz o tym jak się z nami skontaktować. Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz znaleźć w naszej Polityce cookies oraz Ustawieniach cookies.

Administrator danych, IOD oraz sposoby kontaktu

Administratorem danych gromadzonych w związku  z  korzystaniem z naszej witryny jest Alektum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław, niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt i reklamacje.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej IOD), wyznaczonym przez Alektum Sp. z o.o. jest Konrad Trojanowski. Kontakt z IOD, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • poprzez pocztę tradycyjną kierowaną na adres: Alektum Sp. z o.o., ul. Gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław,
 • poprzez pocztę elektroniczną kierowaną na adres: rodo@alektumgroup.pl

Dane osobowe – definicja i informacja o tym, co rejestrujemy

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, mogą być nimi również pliki cookies.

Dane zbieramy w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej witryny oraz kontaktu z nami. Administrator gromadzi dane  związane  z  Twoją  aktywnością,  jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty a także dane, które przekazujesz dobrowolnie kontaktując się z nami lub zamawiając kontakt za pośrednictwem formularzy (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu oraz inne dane udostępnione w formularzu). Pamiętaj, że informacje, które nam przekazujesz, zostaną zarejestrowane. W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku poufnych danych osobowych i nieujawnianie informacji stanowiących dane osobowe szczególnych kategorii, w rozumieniu  rozporządzenia o ochronie danych (RODO), takich jak np.: dane ujawniające stan zdrowia, rasę, pochodzenie etniczne lub poglądy polityczne.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

W naszej witrynie, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • umożliwienia korzystania z witryny Alektum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • informowania o zmianach w działaniu witryny Alektum  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • poprawy działania witryny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby wewnętrzne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz realizacji zamówionego kontaktu poprzez formularze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia danego celu. Czas przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim je wykorzystujemy. Czas przechowywania plików cookies określony został w Ustawieniach Cookies.

Bezpieczeństwo i dostęp do danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych sieciach i tylko kilka osób, ze specjalnymi uprawnieniami i zobowiązanych tajemnicą zawodową, ma do nich dostęp. Ponadto wszystkie przekazywane przez Ciebie poufne informacje oraz informacje dotyczące wiarygodności kredytowej są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Podejmujemy również szereg środków zabezpieczających, gdy Użytkownik wprowadza, wysyła lub czyta swoje informacje, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Dane które uzyskamy w trakcie Twojego korzystania z witryny Alektum możemy udostępnić partnerom biznesowym, których usług używamy do utrzymania i prowadzenia naszej witryny, utrzymywania naszej działalności biznesowej lub wypełniania obowiązków serwisowych i usług na rzecz naszych Użytkowników (w tym Alektum Group AB), pod warunkiem, że podmioty te wyrażą zgodę na poufne traktowanie danych osobowych. Możemy również ujawniać informacje, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu zachowania polityki naszej witryny lub ochrony praw naszych lub innych stron, prawa własności lub bezpieczeństwa. Dane Użytkowników, których nie można zidentyfikować, mogą zostać ujawnione stronom trzecim w celach marketingowych i reklamowych lub w innych celach. Takie informacje są gromadzone tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę, zobacz naszą Polityka cookie, aby uzyskać więcej informacji.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych państw i poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)

Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Polsce jednak do realizacji naszych działań windykacyjnych korzystamy z usług dostawców, którzy w roli podmiotu przetwarzającego lub za pośrednictwem podwykonawców przetwarzają w całości lub w części dane osobowe poza Polską. W miarę możliwości ograniczamy takie przetwarzanie do obszaru EOG, chociaż w określonych sytuacjach przekazanie danych osobowych może nastąpić również poza obszar EOG, tj. przekazanie do państwa trzeciego.

Prawa Użytkownika

W zakresie Twoich danych, przetwarzanych przez Alektum, masz szereg praw i możesz je egzekwować kontaktując się z nami.  Prawa które Ci przysługują:

 • masz prawo do otrzymania informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w trakcie korzystania z naszej witryny, informacje te są dostępne w niniejszym dokumencie (art. 13-14 RODO).
 • masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które są przez nas przetwarzane oraz uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 • masz prawo żądać poprawienia a także uzupełnienia nieaktualnych danych (art. 16 RODO),
 • masz prawo żądać usunięcia danych, które są niepoprawne lub nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane (art. 17 RODO),
 • masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w określonych warunkach (art. 18 RODO),
 • masz prawo do przeniesienia danych, jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy (art. 20 RODO),
 • masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach, nie będzie możliwym skorzystanie z niektórych ww. uprawnień, jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby lub też Administrator przedstawi i wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Linki zewnętrzne

Pamiętaj, że jeśli użyjesz linków, aby opuścić naszą stronę i przejść do innej witryny, niniejsze zasady przestaną obowiązywać, gdy tylko opuścisz naszą stronę. Twoja aktywność na innych stronach internetowych podlega odpowiednim zasadom i politykom tych stron.

Sprzeciwy wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz zastrzeżenia do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe! Skontaktuj się z naszym IOD, pod adresem: rodo@alektumgroup.pl.

Jeżeli pomimo tego uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawie.