071 722 68 80

Czy otrzymałeś(-aś) od nas pismo?

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz złożyć reklamację, możesz skorzystać z tego formularza lub zadzwonić [71 722 68 80].

Pracuj dla nas

Pracuj dla nas

Zawsze szukamy kompetentnych pracowników, którzy znają wartość doskonałej obsługi klienta i chcą nam pomóc w dążeniu do perfekcji.

Chcesz z nami współpracować?

Nieustannie szukamy członków zespołu, którzy rozumieją i podzielają cele naszych klientów, którzy wspierają ich przedsięwzięcia i umożliwiają im utrzymanie relacji z klientami.

Słuchamy życzeń naszych klientów i staramy się, aby nasza pomoc była prosta i bezproblemowa – odpowiednie rozwiązania przynoszące odpowiednie wyniki w odpowiednim czasie. Grupa Alektum działa na 18 rynkach, zatrudnia około 600 pracowników i osiąga sprzedaż netto na poziomie ok. 850 milionów koron szwedzkich (370 milionów zł).

Chcesz dołączyć do naszego zespołu lub otrzymać dodatkowe informacje? Skontaktuj się z nami!

Jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, a chciałbyś pracować w Alektum, prześlij nam swoją aplikację na adres praca@alektum.pl W tytule wiadomości wpisz stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ……………, ogłoszone (dnia/roku) i prowadzonego przez firmę Alektum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 30. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Treść obowiązku informacyjnego:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alektum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-264) przy ul. Jana Kilińskiego 30.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz zgodę).

Podstawą przetwarzania przez Alektum Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Alektum Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania przez Alektum Sp. z o.o. Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Alektum Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Alektum Sp. z o.o.. Ponadto Alektum Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Alektum Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji lub do odwołana zgody.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Kontakt

  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: info@alektumgroup.pl lub pod nr telefonu: 71 722 68 80
  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Najnowsze wiadomości

Aktualnie nie prowadzimy żadnych rekrutacji.

Idź na górę strony