Pomożemy Ci na wszystkich etapach procesu windykacji, przydzielimy Ci opiekuna, który w razie potrzeby będzie do Twojej dyspozycji. Obsługujemy wszystkie sprawy windykacyjne – niezależnie od tego, w jakim kraju się toczą – przy pomocy jednego systemu informatycznego. Nasz klient otrzymuje spersonalizowane raporty w preferowanym języku i walucie. A wszystko to, aby dać Ci możliwość kontrolowania Twoich spraw.

Prowadzenie windykacji

Jeśli zdecydowałeś(-aś) się zatrudnić nas w charakterze windykatora lub o tym myślisz, jest wiele wariantów.

Realizujemy usługi windykacji w taki sposób, że jesteś dla nas głównym klientem, ale do Twoich klientów również mamy obiektywne i profesjonalne podejście. W procesie windykacji zadbamy o to, aby dłużnik zrozumiał, że istnieje kilka różnych metod postępowania. Podejmiemy współpracę z dłużnikiem, aby znaleźć skuteczny sposób spłaty zadłużenia bez niszczenia dobrej relacji. Możesz być pewny/pewna, że przeprowadzimy proces windykacji z maksymalną wrażliwością, by uniknąć zepsucia Twojej relacji z klientem. Odnajdziemy alternatywne i elastyczne metody, aby zapewnić jak najszybszą spłatę zadłużenia. Pomożemy Ci uniknąć niepotrzebnych umorzeń długów, prowadzac dialog z klientem i utrzymując otwartą relację.

Często powtarzamy, że naszą specjalnością jest windykacja małych sum, ale jesteśmy również gotowi do współpracy w celu znalezienia właściwego rozwiązania odpowiadającego indywidualnym wymaganiom. W sytuacji potrzeby naszej pomocy, wystarczy zadzwonić – jesteśmy gotowi, by Ci pomóc, odpowiedzieć na Twoje pytania i współpracować dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Pod koniec dnia Twoje interesy liczą się dla nas najbardziej. Pobieramy opłaty dopiero po pozytywnie zakończonej windykacji – więc jesteśmy autentycznie zainteresowani sprawnym funkcjonowaniem systemu.

Możemy wesprzeć Cię w następujących obszarach:

  • Plany spłaty zadłużenia
  • Zgłoszenia wierzytelności w przypadku upadłości
  • Monitorowanie procesu upadłości
  • Polecenia zapłaty
  • Prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych
  • Monitorowanie zadłużenia
  • Wezwanie do uregulowania zaległych płatności

Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, jak jeszcze możemy Ci pomóc w zwiększeniu przepływu finansowego i zmniejszeniu strat kredytowych.